Swami Vivekanand Pratisthan's

SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(Polytechnic)(College Code: D-6467)

News

  Placements

 • Rajshekar Sutar
 • Tata Motors

 • Vijay Khot
 • Posco Steel

 • Akshay Patil
 • Asian Paints

 • Priyanka Supate
 • Mahindra & Mahindra

 • Ravikiran Jadhav
 • Mahindra & Mahindra

 • Vivek Patil
 • Mahindra & Mahindra

 • Manoj Shinde
 • Mahindra & Mahindra

 • Majar Shaikh
 • Kirloskar Pvt.Ltd.

 • Samadhan Valekar
 • Mahindra & Mahindra

 • Ganesh Dawane
 • Mahindra & Mahindra

 • Mahesh Naikwadi
 • Mahindra & Mahindra

 • Dattatray Shendge
 • Mahindra & Mahindra

 • Sameer Shaikh
 • Mahindra & Mahindra